Оршанський Леонід Володимирович

 Народився 22 березня 1961 року в м. Дрогобич Львівської області. Закінчив Дрогобицьку СШ № 3 (1976 р.), Дрогобицьке СПТУ № 15 (1980 р.), Дрогобицький державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (нині – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) за спеціальністю Загальнотехнічні дисципліни і праця (1984 р., диплом з відзнакою). Кандидатську дисертацію на тему: "Трудове виховання підлітків у процесі позаурочних занять народними художніми промислами" за спеціальністю "Теорія та історія педагогіки" захистив у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1991 р.). Докторську дисертацію на тему: "Теоретико-методичні засади художньо-трудової підготовки майбутніх учителів трудового навчання" за спеціальністю "Теорія та методика професійної освіти" захистив у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2009 р.).

 У 1984 р. розпочав педагогічну діяльність вчителем трудового навчання Зимівківської восьмирічної школи Сколівського району Львівської обл. З 1986 р. працює у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на посадах: молодшого наукового співробітника (1986 р.), лаборанта (1987 р.), стажиста-дослідника (1987 р.), викладача (1989 р.), старшого викладача (1992 р.), доцента (1996 р.), професора (2011 р.). З 1995 р. – завідувач кафедри технологічної та професійної освіти. Нагороджений Почесними грамотами МОН України та НАПН України, відзнакою Відмінник освіти України, медаллю НАПН України Ушинський К.Д., почесним знаком За заслуги перед містом Дрогобич.

Зі студентської лави наукові інтереси пов’язані з обґрунтуванням теоретико-методичних засад художньо-трудової підготовки школярів і вчителів трудового навчання та технологій засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва, що й зумовило вибір тем кандидатської і докторської дисертацій.Організатор й активний учасник багатьох регіональних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів. Керує кафедральною науковою темою "Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців у галузі технологічної та професійної освіти до інноваційної педагогічної діяльності".

 Автор і співавтор 210 наукових і навчально-методичних праць, з-поміж яких: 11 монографій, 38 підручників і навчально-методичних посібників 4 – надано гриф МОН України, 158 статей і тез у матеріалах наукових форумів; науковий консультант і керівник захищених дисертацій: 1 докторської, 8 кандидатських та 1 доктора філософії.Член редакційнихколегійфаховогожурналу Трудова підготовка в рідній школі (Київ) та періодичних фахових збірників наукових праць категорії:Людинознавчі студії: педагогіка (Дрогобич), Актуальні питання гуманітарних наук (Дрогобич).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка та разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії.Член галузевих експертних рад Акредитаційної комісії зі спеціальностей-"Середня освіта" (за предметними спеціалізаціями) та "Професійна освіта"(за спеціалізаціями); науково-методичної комісії з предметної освіти та спорту "Середня освіта" (технології) Науково-методичної ради з вищої освіти МОН України.Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності "Професійна освіта" (Теорія і методика професійної освіти) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.З 2014 р. член Спілки дизайнерів України (відділення Дизайн-освіта).

Автор низки навчально-методичних комплексів (програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, планів семінарських занять із методичними рекомендаціями, інструкцій до лабораторних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів тощо) з навчальних дисциплін: "Методологія та методика науково-педагогічних досліджень","Основи теорії технологічної освіти","Методологічні засади професійної освіти", "Педагогіка виробничого навчанн" та ін. Керує педагогічними практиками, курсовими, дипломними і магістерськими роботами студентів. Бере участь у розширенні матеріально-технічної бази, складанні планів роботи кафедри, атестаційних звітів, ліцензійних і акредитаційних справ тощо.

Від початку праці в університеті – куратор академічних груп. Член вчених рад Інституту фізики, математики, інформатики та інноваційних технологій і Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.Плідно співпрацює з учителями трудового навчання та технологій, керівниками художньо-прикладних і технічних гуртків шкіл та позашкільних навчальних закладів Дрогобича, Дрогобицького району, Львівської області. Активно долучається до організації і проведення щорічної Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання серед учнів 9 й 11 класів, Всеукраїнського конкурсу "Таланти твої, Україно"!, численних виставок творчих робіт студентів і викладачів кафедри.

Джерело: "Педагогічний факультет.Ювілейна книга,приурочена 30-річчю факультету"

Hosting Ukraine