Громадський Лан

Присілок за 14 км на північ ний захід від Дрогобича. Побутує друга назва: Перший Лан. Назву виводять від порядкового місця знаходження стосовно с. Медвежі, а також від його колишньої належності сільській громаді. У першому слові назви наголошують літеру "а". Меж ує з селами Медвежою, Уня тичами, Нагуєвичами, Ступницею, хутором Солтиським Ланом.

 
За переказами, присілок засновано у першій половині XIX ст. на полі, що належало громаді, хоча достовірна інфор мація наразі відсутня. Жителі займались рільництвом, тва ринництвом. До 1939 р. налі чувалось до 30 хат, проживало 155 осіб. На початку 1950 рр. комуно-російська влада хотіла ліквідувати хутір як розсадник бандерівщини, але його вряту вала смерть Сталіна. У 2007 р. проживало 63 особи, всі україн ці, з них 20 пенсіонерів.
 
За СССР, за України присілок у складі Медвежі належить до Медвежанської сільської ради. Землями користувалися колгоспами. Церкви, школи не було і не має. Жителі ходять у Медвежу. 1 придорожний хрест. 3 дже рела мінеральної води.
 
У власності селян у 2007 р. було: 22 корови, 2 коні, 4 свині, 116 голів птиці, 4 пасіки, в т.ч. 3 - більш як на 10 вуликів, 5 легкових автомашин, 3 ванта жівки, 1 трактор.
У 2007 р. постійно прожи вали люди в 19 хатах, стояли порожніми з хати.
Сполучення з Дрогобичем – автобусами.
 
 
 
 
Джерело: "Міста і села. Книга 1."  Петро Сов'як, Ігор Шимко, Роман Пастух.
Hosting Ukraine