Перехрестя

Хутір під горою Биковцем, за 2 км на північ від Опаки, за 18 кілометрів на південний захід від Дрогобича. Назву виводять начебто від місця розташування на перехресті, але не знати, чого. Відомий учений К. Тищенко пише з приводу топонімів з префіксом Пере-так: "Поширення назв, пов'язаних з пелагіянством еретична християнська течія в теології IV-V ст. вiд імені засновника Пелагія, що проголошувала необтяжливим первородний гріх для людства, наголошувала на вільній волі людини і зменшувала значення милості Божої, засуджена на Ефеському соборі, опосередковано вказує на те, що навколо вже могла існувати практика хрещення.

Справді, в Україні збереглося 14 назв від топооснови Хрест-, половина яких виявляють просторову кореляцію з топоосновою Дуб(й)-, що можна пояснити гomc. daupjan "хрестити"... Структура топонімів типy Перехресне, Перехрестівка (а також Перехрестя) потребує пояснень. Як вирливає з аналізу втім низки назв з префісом Пере-, тут він може бути .вжитий у давньому значенні "раніше, колись". Отже, за К. Тищенком назва Перехрестя буквально означає "Після охрещення", "Повторне охрещення" і може свідчити повторне охрещення місцевих жителів від пелагіянської або про якоїсь іншої еретичної течії в ранньому християнстві. У назві наголошують третю літеру "е". Межує з Опакою, Підбужом, Ясеницею-Сільною, Нагуєвичами (через гору).

Мікротопоніми: Рінь, Леворда, Рaтуш, Звірці, Луги, Магура, Гулінка, Ставище, Пчілинне, Пoпiвське Поле, Костенчино. За переказами, хутір засновано 150-200 років тому. Але, як випливає з наукового пояснення назви, а також мікротопоніму Звірці від осетинського слова "дзуар" - хрест, його заснування слід віднести принаймні на півтора тисячоліття в глибину часу. На користь цієї версії свідчить і стародавниший мікротопонім Гулінка ймовірно від германського слова ап-huljan повідомляти, повідомлення. До цього висновку спонукає й інший стародавній мікротопонім Луги - бо де в ті далекі часи, коли Карпати суцільно вкривав предковічний ліс, тут могли взялись луги в нинішньому значенні слова, ймовірно іллірійського (албанського) походження від слова "лугіне"- долина, виярок, або ж від назви кельтського бога Hiza-Луга.

Селяни займались тваринництвом, рільництвом, заготівлею лісових продуктів, почасти мисливством. До 1939 р. було 28 хат, проживало близько 200 оcіб. Добували залізну руду. Була кузня, млин. У 2010 р. налічувалось 6 осіб. До церкви, до школи жителі ходять у Опаку. 3 хрести. 3 каплиці: 1800 р., 1831 р., 2005 р. У 2010 р. у власності селян було: 3 корови, 2 кози, 1 свиня, 18 голів птиці. У 2010 р. постiйно проживали люди в 5 хатах, стояли порожніми 7 хат. Сполучення з Дрогобичем - пiшки до Опаки, далі автобусами. 

Джерело: "Міста і села" Петро Сов'як, Ігор Шимко, Роман Пастух.

Hosting Ukraine