Підбузька школа-інтернат із поглибленим вивченням художніх дисциплін "Мала академія мистецтв" офіційно створена 1992 року за ініціативи керівництва Львівської академії мистецтв та підтримана головним управлінням освіти і науки. Розташована в селищі Підбуж не випадково, адже це куточок мальовничих Українських Карпат. Мала академія мистецтв-сучасний експериментальний навчальний заклад, який навчає дітей кращих традицій і надбань художньої освіти. Впродовж останніх років мистецька школа-інтернат збагатилася новими формами й напрямками підготовки учнів. Поставила перед собою мету- формувати мистецько-творчий та інтелектуальний потенціал України, вихований на засадах національної культури. Переконливим підтвердженням цього є те, що учні щорічно виборюють призові місця на конкурсах дитячих малюнків не тільки на теренах України, а й за її межами. Підбузька спеціалізована школа-інтернат "Мала академія мистецтв"-найефективніший шлях допомоги обдарованим дітям сільської місцевості в розвитку iхніх художніх здібностей. Головним критерієм відбору учнів для навчання має бути здатність дитини продукувати нові ідеї, знаходити нетрадиційні методи й способи розв'язання завдань, тобто нестандартність художнього мислення. Приємно зазначити, що в цыому закладі працюють висококваліфіковані викладачі та випускники Львівської академії мистецтв. Завдяки цим педагогам учні "МАМ" виставляли свої роботи на виставках у Франції, Швеції, Польше Словаччині.

Мала академія мистецтв має такі здобутки завдяки творчій праnt зучнями Левка Микитича, Любомира Загайського, Мар'яна Олексяка, Валентиии Березінської, Світлани Артимович. Учителі профільних дисциплін е членами Національної спілки художників України. Тут створено відповідну матеріальну базу для навчання обдарованих дітей iз сільської місцевості (Дрогобицького, Самбірського, Старосамбірського, Сколівського, Турківського районів), де сільська дитина має можливість здобувати належну художню освіту й у майбутньому може стати професійним митцем. Учні Малої академії мистецтв вивчають загальноосвітні дисципліни та цикл художніх дисциплін: малюнок, живопис, композицію, скульптуру, роботу з різними матерpiалами, історію українського та світового мистецтва. Схвально, що випускники Малої академії мистецтв успішно продовжують навчання у вищих навчальних закладах художнього профілю. Кращі випускники вступають на навчання в Дрогобицький державний університет без іспитів. Сьогодення Малої академії мистецтв-це насамперед удосконалення й розвиток власної школи, яка спільно із відомими митцями, мистецьким та освітянським середовищем, громадськістю Львівщини продукуватиме та творитиме майбутнє Мистецької школи.

Tворчість учнів Малої академії мистецтв (МАМ) завжди захоплює свіжістю ідей, розмаїтістю образів, оригінальністю художнього втілення, а часто-цілком зрілою виконавською майстерністю. I якщо продукувания ідей, образів pеального або фантазійного світу ще можна віднести до природного творчого потенціалу дитини, то згадані риси майстерної вправності є незаперечною ознакою професійної школи. Саме на таких засадах, на поеднанні незаангажованої творчості й фахової студії було засновано 1992 року в Підбужі спеціалізовану школу-інтернат для талановитих, творчо обдарованих дітей із сіл Дрогобицького, Сколівського, Турківського, Самбірського й Старосамбірського районів Львівщини, яка отримала назву"Академія мистецтв", Від самого початку Підбузька мистецька школа була міцно пов'язана досвідом, навчальнотворчою концепцією Львівської національної академії мистецтв з унікальними мистецько-навчальними методиками ї видатних митців-педагогів. Цей зв'язок дав поштовх до формування системи безперервної освіти, наполегливої, тривалої підготовки художника - від випускника школи до бакалавра й магістра. Діти займаються рисунком, малярством, скульптурою, композицією, оволодівають різними художніми матеріалами й техніками, вивчають історію українського й світового мистецтва. Як наслідок, чимало випускників Підбузької школи стали студентами Львівського та інших вищих мистецьких навчальних закладів, здобули професійну освіту й стали вже викладачами. Світ образіву творах учнів здається не має меж. Не лише довільні, а й обов'язкові навчальні завдання розв'язують максимально творчо. За допомогою кольору, ліній простих форм будують виразні геометричні композиції, образи живої природи, людей. Важливим для дітей, судячи з іхніх творів, є сакральний світ, тематика релігійних свят, українські звичаi й обрядовість. А з якою фантазією учні початкових класів малюють тварин і птахів. I це не лише персонажі улюблених казок, перенесені на аркушики паперу зі сторінок книг. Найчастіше-це оточуючий світ Карпат, який виховує любов до природи, почуття добра, людяності. "Висловлений" мистецькою мовою у творах учнів Підбузької Малої академії цей світ захоплено приймали у Львові, Києві, у культурно-освітніх центрах Франції, Швеції, Норвегії. Це одна з добрих ознак нашого мистецького майбутнього,- широкого й вільного у своему розвитку.

Ідея створення школи належала ректорові Львівської академії мистецтв народному художнику України, академікові Еммануїлові Миську та була підтримана адміністрацією Дрогобицького району, зокрема тодішнім першим заступником голови райвиконкому Любомиром Сікорою. Для навчальних, житлових та побутових приміщень школи виділили частину гуртожитку Підбузького СПТУ 23, у якому було проведено реконструкцію: відремонтовано житлові кімнати, розширено приміщення для класів та художніх майстерень. Першим керівником Малої академії було призначено Василя Ткача. Художні дисципліни викладали Любомир Загайський та Олеся Cікора, скеровані на роботу в МАМ після закінчення Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (тепер Львівська національна академія мистецтв), історії мистецтв та скульптури навчала Роксоляна Мунтянова. У перші ж дні навчання Любомир Яким, учитель музики, створив ансамбль народних музикантів та сопілкарів. Підбузька спеціалізована школа-інтернат "Мала академія мистецтв" прийняла перших учнів у вересні 1992 року. Освятили приміщення школи та новоприбулих учнів ректор Українського Католицького університету в Римі о. професор Мужичко, та парох Підбузької церкви о. Іоанн. Мала академія була задумана як школа з поглибленим вивченням художніх дисциплін для винятково обдарованих дітей із сільських місцевостей Бойківщини-Турківщини, Самбірщини, Старосамбірщини, Сколівщини та Дрогобиччини. МАМ створено з метою надання допомоги сільським дітям у здобутті високоякісної художньої освіти та підготовки до вступу в навчальні заклади художнього профілю. Адже через об єктивні причини талановиті діти із села стикаються зі значними проблемами в розвитку своіх природних здібностей. Викладання художніх дисциплін у сільських загальноосвітніх школах, осо- бливо у віддалених гірських місцевостях, перебуває не на найкращому рівні.

Шкільна навчальна програма загальноосвітньої школи передбачає викладання образотворчого мистецтва лише до сьомого класу, після чого для переважної більшості дітей мистецький вишкіл закінчується. Внаслідок цього дуже малий відсоток-лічені одиниці-абітурієнтів сільських шкіл можуть витримати конкурс при встуі до вищих навчальних закладів художнього профілю, і це попри те, що переважна більшість видатних українських митців-вихідці із села. Отже, якщо навіть за таких несприятливих умов для художнього виховання таланти із села переважають, то це свідчить про потужний потенціал сільської дитини, Найефективнішим шляхом допомоги талановитим дітям розвинути їхні художні здібностi є створення реriональних шкіл-інтернатів художнього профілю в мiсцевостях, де умови проживання дітям добре знайомі і не контрастують їхнім життям удома. Особливо важливою є реалізація ціеї ідеї на базі, власне, сільської школи. Саме середовище, у яке потрапляють сільські діти, не мc істотно відрізнятися від того, у якому вони перебували досі, а стимулювати найрізноманітнішу творчу діяльність, сприяти відновленню генетичної пам'яті. продовженню мистецьких та культурних традицій Бойківщини. Набір для навчання в МАМ проводиться на конкурсній основі.

У та серпні здійснюється екзаменаційний відбір учнів для навчання в школі. Основним критерієм є здатність дитини продукувати нові ідеї, знаходити нетрадиційні методи й способи розв'язання завдань, тобто нестандартність художнього мислення. Надзвичайно вартісною в будь-якій творчості є оригінальність, що характеризується своєрідним баченням світу, і здатністю до його відтворення в художньо значущих образах. Навчання відбувається за двома паралельними напрямками. Перший - це загальноосвітні дисципліни початкової, неповної середньої й середньої школи. Другий - це досить розгалужений цикл художніх дисциплін: рисунок, живопис, композиція, скульптура, робота з різними матеріалами, історія українського та світового мистецтва. Зважаючи на специфіку школи, педагоги мають можливість розробляти свої власні авторські програми. Вони розробляються в тісному взаємозв'язку із програмами загальноосвітнього та естетичного виховного циклу, наприклад. викладання історії мистецтв проводиться паралельно з історією України, всесвітньою історією, зарубіжною літературою. Такий підхід відповідає концепції національного виховання, у якому поєднуються всі засоби шкільного навчання, виховної та творчої роботи.

 

 

 

Джерело: Підбуж. Хроніка/упорядник Я. Татомир                                     

                 Валерій Вовк (1956) директор Підбузької спеціалізованої школи-інтернату "Мала академія мистецтв"

Hosting Ukraine