Віра Меньок

Народилася у Дрогобичі, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вивчала російську філологію у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка, де згодом працювала асистентом кафедри світової літератури. Захистила кандидатську дисертацію з теорії літератури в Донецькому національному університеті. В Дрогобицькому університеті викладала літературознавство, теорію літератури, російську літературу ХХ століття. З 1996 р. займається полоністикою: двічі стажувалася у Ягеллонському університеті під науковим керівництвом проф. Єжи Яжембського; в Дрогобицькому університеті читала курси історії польської літератури ХХ століття, методики вивчення польської літератури. Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких – полоністичні та пов’язані з творчістю Бруно Шульца.

Разом з її покійним чоловіком Ігорем Меньком 2002 року заснувала у Дрогобицькому університеті Полоністичний науково-інформаційний центр, який плідно працює в царині польсько-української наукової, мистецької та культурної співпраці. 2003 року Полоністичний центр заснував вступну версію музею Бруно Шульца, що знаходиться у будинку колишньої гімназії ім. Владислава Ягелла у Дрогобичі; організував міжнародні наукові конференції і семінари, а також інші мистецькі події, головно пов’язані з постаттю Бруно Шульца; започаткував у Дрогобичі Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца.

На даний момент Віра Меньок – керівник Полоністичного науково-інформаційного центру ім. Ігоря Менька при Дрогобицькому університеті та директор Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца. Як доцент кафедри світової літератури Дрогобицького університету, на спеціальності “Українсько-польська філологія” викладає теорію перекладу, історію польської літератури ХХ століття, основи наукових досліджень, філософію та естетику польської літератури. Дебютувала як перекладач польськомовних шульцологічних текстів українською мовою. Двічі стипендіат Програми “Gaude Polonia” Міністра культури та національної спадщини Республіки Польща (2006, 2008).

Щудло Світлана Андріївна

Народилася 12 жовтня 1974 р. у м. Дрогобич Львівської області. Закінчила восьмирічну школу № 15 і продовжила навчання у середній школі № 16 м. Дрогобич, яку закінчила із золотою медаллю. У 1991 ‒ 1996 рр. навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю Соціологія. У 1996 р., закінчивши з відзнакою ЛДУ імені Івана Франка, вступила до заочної аспірантури ЛДУ імені Івана Франка. Завершивши достроково роботу над кандидатською дисертацією "Соціальний механізм адаптації молоді до ринкових умов (регіональний аспект)", в 2000 р. її успішно захистила у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. 2010 ‒ 2013 рр. ‒ докторант кафедри соціології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2013 р. захистила докторську дисертацію з соціології за спеціальністю ‒ Спеціальні та галузеві соціології у спецраді ХНУ імені В.Н. Каразіна на тему "Якість вищої педагогічної освіти: чинники та механізми забезпечення в умовах сучасного суспільства".
 
 Розпочала трудову діяльність у Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка на посаді старшого лаборанта кафедри історії України та політології й одночасно викладача соціології. З вересня 2000 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри історії України та політології, а згодом-на посаду доцента. З 2002 р. до сьогодні-завідувач новоствореної в університеті кафедри правознавства, соціології та політології. У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента, у 2015 р.-професора кафедри правознавства, соціології та політології. На громадських засадах очолює соціологічну лабораторію, створену при кафедрі 2007 р., та Центр моніторингу якості освіти університету. У 2015 р. ліцензувала спеціальність "Соціологія" першого (бакалаврського) рівня. Викладає курси "Соціологія", "Соціологія освіти", "Вступ до соціології", "Соціальна структура суспільства", "Соціологія молоді", "Освітня реформа в Україні". 
 
Член Наукової ради МОН України у секції "Історико-соціологічні науки" (з 2015), член спецради з захисту
кандидатських дисертацій з соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка (з 2016), офіційний експерт Державного стандарту з соціології. Керівник та учасник міжнародних та всеукраїнських наукових соціологічних проектів "Молодь на пограниччях Центральної та Східної Європи" (2013, 2015), "Стосунки Сходу та Заходу України: пошуки історичного компромісу", "Директори шкіл в умовах приватизації та маркетизації освіти" (2013), "Педагогіка після Майдану" (2015), "Реформування вищої освіти в Україні (2015-2016)", Всеукраїнське опитування вчителів та директорів шкіл за методологією TALIS (2017), "Українське суспільство у вимірах нерівностей" (2017-2018). 
 
Гаврилів Нестор Васильович
 
 Народився 20 вересня 1947 р. у с. Уличне Дрогобицького району Львівської області. Протягом 1954 ‒ 1965 рр.навчався в Уличнянській середній школі. З 1965 до 1966 рр. навчався у Львівському міському ПТУ № 28, закінчив його з відзнакою та здобув спеціальність електрослюсара. Протягом 1971 ‒ 1977 рр. заочно навчався у Львівському ордена Леніна державному університеті імені Івана Франка на історичному факультеті та здобув спеціальність: історик, викладач історії та суспільствознавства.
 
 Протягом 1966 р. працював електрослюсарем на Стебницькому калійному комбінаті. У 1966-1969 рр. служив у радянській армії. З 1969 до 1979 р. працював електрослюсарем львівського підприємства електромереж ПЕМ Львівенерго. У 1979 р. прийнятий на посаду завідувача кабінету політекономії та викладача наукового комунізму кафедри політекономії та наукового комунізму.
 
У 1982 р.-асистент вказаної кафедри. З 1991 р.-старший викладач кафедри соціально-політичних і економічних наук. У січні 1993 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри економіки та загальноосвітніх дисциплін факультету підготовки вчителів менеджменту і маркетингу, а з початком нового навчального року (у вересні 1993 р.) ‒ старший викладач кафедри історії України і політекономії. У 2003 р. обраний на основі конкурсного відбору на посаду доцента кафедри правознавства, соціології та політології, де працював до 2011р.
 
 
 Джерело: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка  "КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА: ДО 25-річчя СТВОРЕННЯ"

Джерело: Незалежний журнал РІЧ

Hosting Ukraine