Дрогобицький коледж нафти і газу заснований як Дрогобицький нафтовий технікум 20 січня 1945 року наказом № 58 Народного Комісара нафтової промисловості. За час свого існування навчальний заклад підготував понад 20 тисяч спеціалістів для нафтової, газової, нафтопереробної промисловості. Перший випуск спеціалістів відбувся в 1948 році.

 Враховуючи збільшення потреб в спеціалістах для  нафтових підприємств Прикарпаття, в 1953 році було відкрите вечірнє відділення з філіалом у м. Бориславі, на якому велась підготовка спеціалістів без відриву від виробництва з спеціальностей: "Експлуатація нафтових і газових свердловин" та "Технологія нафти й газу". В 1957 році  до Дрогобицького нафтового технікуму був приєднаний  Львівський нафтопромисловий технікум.
 
В 1958 році було відкрите заочне відділення, на якому велась підготовка спеціалістів з спеціальностей "Буріння нафтових і газових свердловин", "Експлуатація нафтових і газових свердловин", "Обладнання нафтових і газових  промислів" та "Хімічна технологія нафти й газу". В 1959 році був відкритий Долинський філіал  вечірнього відділення, на якому проводилась підготовка спеціалістів з спеціальностей: "Експлуатація нафтових і газових свердловин", "Обладнання нафтових і газових промислів"  та "Планування на підприємствах нафтової й газової промисловості".
 
В зв’язку із зменшенням кількості вступників на вечірнє відділення з числа працівників нафтовидобувних та бурових підприємств в 1973 році був закритий Бориславський філіал, а в 1975 році і Долинський філіал. В 1997 році Дрогобицький нафтовий технікум отримав ліцензію на право підготовки фахівців на рівні кваліфікаційних вимог  до молодшого спеціаліста з спеціальностей  "Економіка підприємства" та  "Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ".
 
В даний час у технікумі проводиться підготовка фахівців практично з усіх спеціальностей для нафтогазовидобувної та переробної промисловості. Відповідно до рішень ДАК від 26 грудня 2006 року, протокол № 64, Міністерством освіти і науки України визнано Дрогобицький нафтовий технікум акредитованим за статусом вищого навчального закладу першого рівня  з видачею сертифікату про акредитацію серія РД-І № 143345 та  ліцензії серія АВ № 482982 на право надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста
 
У 2012 році перейменовано Дрогобицький нафтовий технікум у Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" наказом №870 міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.12 р. У 2020 році Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" перейменовано у Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу. 
 
 
 
 Джерело: "Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу."
Hosting Ukraine