Євлампієва Світлана Григорівна

Народилася 13 березня 1975 року в м. Дрогобич Львівської області. У 1992 році закінчила середню школу №14 м. Дрогобич. У 1996 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Переробка нафти і газу, присвоєна кваліфікація техніка-технолога". У 1999 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Економіка підприємства, присвоєна кваліфікація економіста з планування". У 2005 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію "інженера-економіста".У 2012 році закінчила Університет менеджменту освіти і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка вищої школи" та здобула кваліфікацію магістра – викладача університетів та вищих навчальних закладів. У 2012 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.Автор ряду публікацій, тематика яких: основні підходи управління господарською системою підприємства в сучасних умовах; проблеми економії технологічного газу на компресорних станціях з газотурбінними агрегатами; енергозберігаючі заходи в системах газопостачання; основні підходи управління господарською системою підприємства в сучасних умовах; зниження втрат газу в газорозподільних мережах; вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємства.Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з дисциплін: "Економіка, організація і планування виробництва", "Економіка і організація інноваційної діяльності", "Менеджмент і маркетинг", "Страхування".

 
 Процишин Оксана Романівна
 Народилася 9 грудня 1965 року в місті Трускавець Львівської області. У 1982 році закінчила Трускавецьку середню школу №1.У 1985 рр. закінчила навчання у Львівському торгово - економічному інституті та здобула кваліфікацію: "товарознавець вищої кваліфікації". У 1999 роках після завершення навчання в аспірантурі захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка торгівлі і послуг".Державні нагороди та звання: "відмінник освіти України", "нагрудний знак Василя Сухомлинського".Автор понад 130 публікацій, у тому числі 34 у фахових та іноземних виданнях, 7 у колективних монографіях, 45 – навчально-методичні праці. Сфера наукових інтересів - проблеми розвитку конкурентного середовища, конкурентоспроможності підприємств у сфері енергетики, підприємницької діяльності, економіко - культурного потенціалу. Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Стратегія сталого розвитку підприємств нафтогазопостачання", "Економіка енергетики".
 
Цапів Оксана Степанівна
 Народилася у 1963 році в м. Дрогобич Львівської області. У 1980 році закінчила середню школу №1 м. Дрогобич. У 1984 році закінчила навчання у Дрогобицькому механічному технікумі за спеціальністю "Інструментальне виробництво", присвоєна кваліфікація "Техніка-технолога". У 1989 році закінчила навчання у Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Івана Франка на факультеті Загальнотехнічні дисципліни і праця, присвоєна кваліфікація "Викладач загальнотехнічних дисциплін".
Автор ряду публікацій, тематика яких: самостійна робота студентів як основа сталого розвитку; професійно-орієнтоване навчання в системі фахової підготовки; сучасні тенденції розвитку технологій і матеріалів та їх вплив на формування загальнотехнічних знань.Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, інструкцій до виконання лабораторних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з дисципліни: "Технологія металів", "Матеріалознавство", "Конструкційні та електротехнічні матеріали ". Нагороджена "Подякою та Грамотою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю", вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.
 
 Андибур Андрій Петрович
 Народився 22 жовтня 1977 року у м. Дрогобич Львівської області. У 1995 році закінчив середню школу №16 ім. Юрія Дрогобича з поглибленим вивченням англійської мови в Дрогобич.У 2000 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті менеджменту та маркетингу та здобув спеціальність "Менеджер організацій", "Вчитель економічних дисциплін", "Англійської мови і зарубіжної літератури освітньо-кваліфікаційного рівня".З 2005 по 2009 роки навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ. З 2011 по 2012 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобув кваліфікацію "Магістр з економіки підприємства".З 2016 по 2018 роки, навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Гірництво", спеціалізація "Буріння нафтових і газових свердловин" та здобув кваліфікацію "гірничий інженер". У червні 2019 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності" на тему "Управління взаємодією суб’єктів сферипідготовки людських ресурсів нафтогазових підприємств".Автор понад 30 публікацій. Сфера наукових інтересів – підготовка людських ресурсів для галузей народного господарства.Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи, курсової та дипломної роботи студентів з дисципліни: "Економіка та організація геологорозвідувальних робіт".
 
 Хомош Юрій Степанович
 Народився 29 червня 1984 року в м. Дрогобич Львівської області. У 2000 році закінчив середню школу №2 м. Дрогобич. У 2005 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті "Менеджменту та маркетингу" та здобув спеціальність "Менеджер організацій", "вчитель економічних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст".З 2008 по 2011 роки навчався в аспірантурі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ. У березні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності". Автор понад 40 публікацій. Сфера наукових інтересів – інформаційні системи в економіці.Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Інформаційні системи в менеджменті", "Інформаційні системи в економіці", "Економічна кібернетика".
 
 Зінкевич Василь Іванович 
 Народився 12 травня 1977 року в селі Грушів Львівської області Дрогобицького району. У 1988 році закінчив середню школу в с. Грушів, Дрогобицького району, Львівської обл.У 1994 році закінчив навчання у Львівській академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького за спеціальністю "Ветеринарна медицина, лікар-ветеринарної медицини".У 1998 році захистив кандидатську дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук.У 2003 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності "Годівля тварин і технологія кормів".У 2007 році закінчив навчання у ДП Західний учбово-науковий інститут підготовки фахівців і менеджерів та здобув спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація "економіст, спеціаліст з обліку і аудиту".У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри менеджменту та підприємництва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.У 2017 році закінчив навчання у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та здобув ступінь магістра за спеціальністю "Управління навчальним закладом".Автор та співавтор понад 65 наукових праць - статей у фахових виданнях, тез конференцій, посібників). Автор навчально-методичних комплексів, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Управління персоналом", "Стратегічне управління", "Охорона праці у галузі", "Основи с/г виробництва", "Гроші і кредит".
 
Рубаха Лілія Богданівна
У 1983 році закінчила середню школу №7 м. Борислав, Львівської області. У 1989 році закінчила Львівський Національний Університет ім. І. Франка і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію "Інженер-геолог".Автор біля 10 публікацій. Розробник освітньо-професійної програми "Розвідування нафтових і газових родовищ" для спеціальності 103 "Науки про Землю" та член підкомісії НМК6 з природничих наук, будівництва, технологій та транспорту сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України по розробці Стандарту фахової передвищої освіти.Автор навчально – методичних комплексів конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін та навчальних практик, інструкцій до проведення лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт, методичних посібників для курсового та дипломного проектування, методичних рекомендацій самостійної роботи студентів з дисциплін: "Петрографія і літологія", "Мінералогія з елементами кристалографії", "Геологія та геохімія нафти і газу", "Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ".

 Грабовенська Марія Зіновіївна

У 2009 році закінчила з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум за спеціальністю "Розвідування нафтових і газових родовищ" та здобула кваліфікацію "Технік-геолог". У 2013 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та отримала повну вищу освіту з відзнакою (магістр) за спеціальністю "Геологія нафти і газу" та здобула кваліфікацію "геолога". У 2020році  закінчила з відзнакою Львівський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію: "Ступінь вищої освіти магістр"; спеціальність "Геодезія та землеустрій". Автор декількох публікацій на геологічну тематику в збірниках матеріалів Всеукраїнських науково – технічних конференцій. Автор навчально-методичних комплексів конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін та навчальних практик, інструкцій до проведення лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт, методичних посібників для курсового та дипломного проектування, методичних рекомендацій самостійної роботи студентів з дисципліни  "Гідрогеологія". 

 Кокоєйко Ольга Євгенівна

Викладач геологічних дисциплін.Науковий ступінь, вчене звання, категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Навчальні дисципліни: "Географія", "Структурна геологія та геокартування", "Геофізика", "Геофізичні дослідження свердловин", "Інтерпретація результатів промислової геофізики". У 1984 році закінчила Дрогобицький нафтовий технікум та здобула кваліфікацію "Технік-геолог".У 1991 році закінчила Львівський Національний Університет ім. І.Франка і отримала повну вищу освіту та здобула кваліфікацію "Інженер – геолог". Автор наукових публікацій.Автор навчально-методичних комплексів конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін та навчальних практик, інструкцій до проведення лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт, методичних рекомендацій самостійної роботи студентів з дисциплін "Структурна геологія та геокартування", "Геофізика".

 Лехкар Олена Сергіївна

У 2005р. закінчила Дрогобицький нафтовий технікум(з відзнакою) за спеціальністю  "Розвідування нафтових і газових родовищ" та здобула кваліфікацію "Технік-геолог";У 2005р. закінчила Дрогобицький нафтовий технікум  за спеціальністю "Економіка підприємства" і отримала кваліфікацію "Економіст з планування".У 2009р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та отримала повну вищу освіту з відзнакою (магістр) за спеціальністю "Геологія нафти і газу" та здобула кваліфікацію "Геолог".У 2009р. закінчила Тернопільський національний економічний університет і  отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію "Магістр з економіки підприємства".У 2014р. закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Інститут післядипломної освіти) за спеціальністю "Геодезія" та здобула кваліфікацію "Інженер-геодезист". Автор наукових публікацій. Розробник освітньо-професійної програми Землевпорядкування для спеціальності 193 "Архітектура та будівництво". Автор навчально-методичних комплексів конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін та навчальних практик, інструкцій до проведення лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт, методичних посібників для курсового та дипломного проектування, методичних рекомендацій самостійної роботи студентів з дисциплін: "Регіональна геологія та корисні копалини України", "Геодезія", "Основи геодезії та топографії", "Фотограмметрія", "Історія земельних відносин", "Топографічне та землевпорядне креслення". 
 
Хомич Ольга Олегівна

У 2006 році закінчила Стебницьку середню загальноосвітню школу №7 з поглибленим вивченням англійської мови Львівської області. У 2011 році закінчила навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті фізичного виховання і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти". Фізична культура та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти,викладача фізичного виховання.Автор ряду публікацій та програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення практичних занять студентів  з дисциплін: "Фізична культура" та "Фізичне виховання".

 Романський Василь Миколайович

У 2001 році закінчив середню школу с. Орів Сколівського району Львівської області. У 2008 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті фізичного виховання і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти". Фізична культура та здобув кваліфікацію "Магістра педагогічної освіти, викладача фізичного виховання". 1.- "Формування професійно-прикладної фізичної культури в коледжі нафти і газу" А. П. Веселовський Б. М. Піць В. М. Романський "Нафта і газ. НАУКА – ОСВІТА – ВИРОБНИЦТВО: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку" 10.11.10.2020 р. матеріали VІ всеукраїнської науково-технічної конференції. 2-"Формування фізичної культури особистості студентів коледжу нафти і газу" В. М. Романський Т. В. Болонний "Шляхи розвитку рухової активності молоді України" 14.04.2021 р. матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції.3- "Ефективність застосування методики техніко-тактичних дій міні-футболістів при розіграші стандартних положень" А. П. Веселовський Б. М. Піць В. М. Романський "Наука педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт"  20.21.05.2021 р. наукові матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи".Автор програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці під час проведення практичних занять студентів з дисциплін: Фізична культура та Фізичне виховання.

 Баранчук Надія Тадеївна

У 1979 році закінчила середню школу №8 м. Дрогобича Львівської області.У 1983 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Експлуатація нафтових і газових свердловин" та здобула кваліфікацію "Техніка-механіка".У 1991 році закінчила навчання в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю "Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ", присвоєна кваліфікація - "Гірничий інженер". Автор навчально-методичних комплексів, програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, інструктивно-методичний матеріалу для виконання графічних робіт, для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Креслення", "Інженерна графіка", "Нарисна геометрія та інженерна графіка".Автор Стандарту підприємства: 'Загальні вимоги до організації проектування, побудови, оформлення та змісту конструкторської документації", навчального посібника "Інженерна графіка".Автор ряду публікацій, тематика яких: роль графічної підготовки в навчальній і трудовій діяльності.

 Мельничин Тарас Іванович

У 1990  році закінчив  Добрівлянську середню школу, Львівської області.У 1995 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному інституті  імені Івана Франка на факультеті загальнотехнічних дисциплін та здобув спеціальність "Вчитель праці та фізики освітньо-кваліфікаційного рівня". Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, навчальних посібників з дисциплін "Креслення" та "Інженерна графіка". 

 Бережанський Володимир Володимирович

В 2014р. закінчив НВК СЗШ №2- гімназія м. Трускавець.У 2018 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті економічної кібернетики та здобув спеціальність "Фахівець з економічної кібернетики". "Економіст освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр".У 2019 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на факультеті "економічної кібернетики" та здобув спеціальність "Фахівець з економічної кібернетики". Економіст-аналітик. Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.Автор конспектів лекцій, навчальних програм з дисципліни інформатика та комп'ютерна техніка.

Болонна Марія Іванівна

У 1990 році закінчила середню школу № 2 м. Дрогобича, Львівської області.У 1993 році закінчила СПТУ № 30 м. Стебника, Львівської області, отримала кваліфікацію "Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу".У 2005 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію "інженер-економіст".У 2012 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних контрольних робіт та завдань для поточного контролю  знань студентів, методичних вказівок для виконання курсової роботи та економічного розділу дипломних проектів з дисциплін "Економіка та організація виробництва", "Економіка підприємства", "Економічна теорія", "Управління земельними ресурсами".

 Гуран Леся Данилівна

У 1990 році закінчила середню школу №17 м. Дрогобич, Львівської області.У 1994 році закінчила навчання у Дрогобицькому механіко-технологічному технікумі.У 2000 році закінчила навчання у Харківському фінансово-економічному інституті та здобула спеціальність "Бухгалтер освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціаліст".У 2004 році закінчила навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та здобула спеціальність "Інженер-економіст освітньо-кваліфікаційного рівня,спеціаліст".У 2013 році закінчила навчання у Державному вищому навчальному закладі "Університет менеджменту освіти" у м. Київ та здобула спеціальність "Управління персоналом та економіка праці освітньо-кваліфікаційного рівня".Автор публікацій "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі". Проблеми науки, практики та освіти.Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Бухгалтерський облік", "Політична економія", "Статистика".

 Дорожівська Леся Степанівна

У 1983 році закінчила середню школу №16 м. Дрогобича, Львівської області.У 1988 році закінчила навчання у Львівському політехнічному інституті за спеціальністю "Прикладна математика", присвоєна кваліфікація "Інженер-математик".Автор ряду публікацій, тематика яких: метод проектів у сучасних освітніх  технологіях;методичні рекомендації щодо організації навчального процесу у дистанційній формі; система програм для створення і проведення комп'ютерного  тестування, збору і аналізу  результатів.Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з дисциплін:Основи програмування та програмне забезпечення, "Обчислювальна техніка та програмування","Інформаційні технології", "Інформатика і КТ".

 Книжатко Галина Ярославівна

У 1994 році закінчила середню школу №16м.Дрогобич, Львівської області.У 1998 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Технічне обслуговування і ремонт нафтових і газових промислів" та здобула кваліфікацію "Техніка-механіка".З 2001 по 2005 роки, навчання в Бережанськомуагротехнічному інституті Національного аграрного університету , м. Бережани і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію спеціаліста з "Економіки підприємства".З 2011 по 2012 роки, навчалася в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію "магістр з економіки підприємства".Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної та розрахункової роботистудентів з дисципліни: "Економіка", "Організація та планування","Основи економічної теорії","Мікро- та макроекономіка", "Планування та організація діяльності підприємства".

Болонна Марта Василівна

У 2011 році закінчила  загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка м. Дрогобича, Львівської області та отримала базову загальну середню освіту.У 2014 році закінчила Державний вищий навчальний заклад Дрогобицький коледж нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства" та здобула кваліфікацію "Молодший спеціаліст з економіки підприємства".У 2016 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки "Економіка підприємства" і здобула кваліфікацію "Бакалавр з економіки підприємства".У 2017 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка та спеціалізацією Економіка", здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр.Автор навально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, інструкцій до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних контрольних робіт з дисциплін "Економіка підприємства", "Економічна теорія", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Економічне обґрунтування управлінських рішень".

Мінчак Нінель Джемалівна

У 1983 році закінчила Трускавецьку СШ №2.У 1996 році закінчила навчання у Рівненському державному інституті культури за спеціальністю "Культурологія. Педагогіка".У 2001 році закінчила навчання у "Міжрегіональній академії управлянні персоналом", Інститут менеджменту та бізнесу (м. Київ) за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами" та одержала кваліфікацію "Економіст. Менеджер персоналу".У 2006 році отримала ступінь доктора філософії в галузі економіки "Міжнародної кадрової академії".У 2018 році захистила кандидатську дисертацію та отримала наукову ступінь кандидата економічних наук.Автор понад 50 наукових праць, співавтор 3-ьох монографій, одна з яких видана за кордоном. Наукові інтереси - менеджмент виробничої та невиробничої сфери, управління персоналом. Автор програм та методичних розробок з навчальних дисциплін: "Менеджмент в готельному, курортному та туристичному сервісі", "Управління санаторно-курортною справою", "Організація діяльності в готельному, курортному та туристичному сервісі", "Організація та обслуговування туристичних маршрутів", "Міжнародний туризм з основами країнознавства", "Стратегія фірми", "Управління матеріальними та трудовими ресурсами", "Діловодство", "Економічна теорія", "Економіка і нормування праці", "Фінанси підприємтва".

 Роман Любомир Петрович

 Викладач. Науковий ступінь, вчене звання, категорія: кандидат економічних наук, спеціаліст ІІ категорії.Навчальні дисципліни: "Інформатика", "Національна та регіональна економіка".У 2011 році закінчив навчання у Дрогобицькому коледжі нафти і газу та здобув спеціальність "Експлуатація нафтових і газових свердловин".У 2013 році закінчив навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "Інформатика".У 2013 році закінчив Львівський університет бізнесу і права та здобув спеціальність "Облік і аудит".У 2020 році завершив навчання в аспірантурі Львівського університету бізнесу та права за спеціальністю "Соціальна політика, демографія та економіка праці".У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня "кандидата економічних наук".Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи, для студентів з дисципліни "Економіка та організація геологорозвідувальних робіт".

Тиха Ірина Іванівна

У 1965 р. закінчила середню школу у смт. Підбуж Львівської області.В 1973 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка за спеціальністю "Математика".Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Інформатика", "Загальний курс користувача ПК".Розробила інструктивно-методичний матеріал з дисципліни "Інформатика" до тем: "Інформаційні технології у суспільстві", "Системи керування базами даних", "Моделі і моделювання", "Мультимедійні та гіпертекстові документи".Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з предмету "Загальний курс користувача ПК".Тестові завдання для проведення модульних і тематичних контрольних робіт, індивідуальні завдання для навчальної практики для поглибленого вивчення дисципліни розробила творчі завдання.

 Яців Галина Іванівна

У 1994 році закінчила середню школу №16 м. Дрогобич, Львівської області.У 1995 році закінчила навчання у Дрогобицькому механічному технікумі за спеціальністю "Інструментальне виробництво", присвоєна кваліфікація "Молодшого спеціаліста".У 1999 році закінчила навчання у Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Технологія машинобудування" та здобула кваліфікацію "Інженер-механік".Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи, інструкцій для виконання практичних робіт з дисциплін "Основи охорони праці","Охорона праці", "Безпека життєдіяльності","Основи стандартизації і технічні вимірювання","Обробка металів різанням".

 Богак Лєна Романівна

У 1993 році закінчила середню школу №10 м. Дрогобич.У 1997 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю Переробка нафти і газу та здобула кваліфікацію "Технік - технолог".У 2003 році закінчила навчання в  Українському державному хіміко-технологічному університеті за спеціальністю "Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів" та здобула кваліфікацію "Спеціаліста з хімічної технології та інженерії".Автор навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Хімія", "Органічна хімія".

 Сова Людмила Олександрівна

У 1969 році закінчила середню школу №2 м. Трускавець, Львівської області.У 1975  році закінчила навчання у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті за спеціальністю "Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу", присвоєна кваліфікація "Інженера-хіміка-технолога".Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Процеси і апарати нафтогазопереробки".

Низова Галина Дмитрівна

У 1975 році закінчила восьмирічну школу №15 м.Дрогобич, Львівської області.У 1979 році закінчила навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Хімічна технологія нафти та газу", присвоєна кваліфікація "Техніка-технолога".У 1993 році закінчила навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті за спеціальністю "Хімічна технологія переробки нафти та газу", присвоєна кваліфікація "Спеціаліст з хімічної технології та інженерії".Автор програм навчальних дисциплін, навчально-методичних комплексів, конспектів лекцій, методичних вказівок до виконання практичних і лабораторних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт, методичних рекомендацій для організації самостійної роботи студентів з дисциплін: "Аналітична хімія","Хімія".

Чушак Петро Євстахович

У 1964 році закінчив восьмирічну школу  с.Опари, Дрогобицького району, Львівської області.У 1968 році закінчив навчання у Дрогобицькому нафтовому технікумі за спеціальністю "Хімічна технологія нафти і газу", присвоєна кваліфікація "Техніка-технолога".У 1978 році закінчив навчання у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті ім. Ф.Е.Дзерджинського за спеціальністю "Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу", присвоєна кваліфікація "Інженера-хіміка-технолога".Автор програм навчальних дисциплін, конспектів лекцій, методичних вказівок до виконання практичних робіт, тестових завдань для проведення модульних та тематичних контрольних робіт з дисциплін "Хімія та технологія нафти і газу", "Охорона праці".

 Ярема Галина Іванівна

У 1983 році закінчила  середню школу  с. Лішня, Дрогобицького району, Львівська області.У 1988 році закінчила навчання у Львівському Державному університеті ім. Івана Франка  за спеціальністю "Біологія", присвоєна кваліфікація "Викладач біології і хімії". Автор програми навчальної дисципліни, конспектів лекцій, методичних вказівок  до виконання практичних і лабораторних робіт, тестових завдань для проведення тематичних контрольних робіт з дисципліни "Біологія і екологія".

 Паращак Леся Федорівна

У 1984році закінчила середню школу с.Вороблевичі, Дрогобицького району, Львівської області. У 1988 році–закінчила Державний вищий навчальний заклад Дрогобицький коледж нафти і газу за спеціальністю "Розвідування нафтових і газових родовищ" та здобула кваліфікацію "Технік – геолог". У 1995 році закінчила Львівський Національний Університет ім. І. Франка і отримала повнувищу освіту та здобула кваліфікацію  "Інженер– геолог". Автор ряду публікацій. Автор навчально-методичних комплексів конспектів лекцій, програм навчальних дисциплін та навчальних практик, інструкцій до проведення лабораторних робіт, пакетів комплексних контрольних робіт, методичного посібника для курсового проектування, методичних рекомендацій самостійної роботи студентів з дисциплін: "Загальна геологія", "Історична геологія з основами палеонтології","Основи ґрунтознавства і геології", "Нафтогазоносні провінції світу, "Нафтогазопромислова  геологія". 

 
 
Джерело: "Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу. Викладачі та керівництво"
 
 
 
Hosting Ukraine